meme ca nedeniyle yapılan ameliyattır. meme dokusu, pektoral kas fasyası, aynı taraf subklavian vene kadar aksiller lenf nodları çıkarılır. doku volümü yüksek olan hastalarda ameliyat sonrası ağırlık ve şekil asimetrisi nedeniyle ciddi bel ağrıları ve hatta skolyoz gelişebilmektedir. bir kısım hastaların ameliyattan sonraki gün ilk pansumanda ameliyat yerlerini ve vücutlarının yeni şeklini gördüklerinde ağladıkları gözlenmiştir. görüldüğü gibi hem fiziksel hem psikolojik açıdan travmatize edici bir ameliyattır.
Derin skarlar bırakan, kozmetik açıdan berbat ama `meme koruyucu cerrahi` uygulanamadığında yapılması gereken ameliyat.
Pek de kesin olarak hatırlayamadığım preklinik bilgime göre alındığı taraftaki lenf nodlarının da alınması sonucu kolda ödem gelişebiliyor.Yanlış isem yeşillendirin, burayı okuyup yanlış bilgi edinen olmasın.