moraxella catarrhalis

pediatrik vakalarda %3-20 oranında akut otitis media nedeni olan 3. en sık bakteriyel etkendir.

içerik kuralları - iletişim