morfin

afyondan elde edilen bir alkaloid.
alman kimyacı friedrich wilhelm adam sertürner tarafından bulunmuş ve mitolojik rüya ve hayal tanırısı morpheus'a ithafen morfin adını koymuştur.

ön bilgi evde denemeyin.

istenilen kan morfin düzeyine erişmek için kullanılacak kodein miktarı, istenen morfin düzeyinin 3 katı kadar olmalıdır.

(bkz:zararlı başlıklar)
"m" şeklinde kısaltılarak söylenen madde. halbuki ismi çok uzun da değil* örneğin hastaya "em" veririz dendiğinde morfin kastediliyor olabilir. hoca başka ne olabilir ki dediğinde şaşırmıştım. tıpta "m" diye kısaltabilecek milyon tane şey var.
bağımlılık yapıcı bir analjeziktir kendisi. bağımlılarında tedavi ve bağımlıktan kurtulma amacıyla klonidin verilir. yanlız bu klonidin’de her ilaç gibi fazla kullanıldığında toksik etki gösterir, bu durumda da nalokson tercih edilir.

içerik kuralları - iletişim