mukaddimedeki maslov piramidine benzeyen bir ifade

şüphe yok ki, zaruri ihtiyaç maddeleri had ve kemali olandan yani mütad olarak üzumlu ve lüks ihtiyaçlardan daha eskidir ve onlardan önce gelir. çünkü zaruri köktür; kemall ise ondan doğan bir daldır. imdi hadi ye, şehir ve kasabalann köküdür ve ondan önce gelir. çünkü insanların istedikleri şeylerin ilki zaruri ihtiyaç maddeleridir.

zaruri ihtiyaçları elde etmedikçe insan mükemmele ve refaha varamaz. o halde bedevllikteki kabalık, hadari'likteki incelikten öncedir. onun için bedeviler için şehirli olmanın bir gaye olduğunu görmekteyiz.
bedevi bu gayeye doğru koşar, bu husustaki arzusuna ulaşınaya çabalar.

refah (ve konforla) ilgili hallerin ve adetterin
vücuda gelmesine vesile olan, bolluk durumu elverdi mi, o zaman rabata ve refaha yönelir, kendini getirip, şehir şartlarına teslim eder.

içerik kuralları - iletişim