Tıbbiyeli Radyo Yayında!

murdar

kirli, pis anlamına gelen sözcük. farsça menşeilidir. dini ritüellere uygun kesilmemiş hayvan için de kullanılır.

halk arasında mundar olarak da söylenir.
murdar ve mundar başlıkları arasında döngüye girmeme neden olan kelime.

içerik kuralları - iletişim