mustafa samastı

istanbul medeniyet üniversitesi tıp fakültesinde hâlen mikrobiyoloji profesörüdür. aynı zamanda geçen sene görevini bırakmış olduğu tıp fakültesi kurucu dekanıdır.
slaytlarında az yazı vardır. dersi anlatır, slayt okumaz.
soruları kliniktir, açık ve net. bakterilerin yapısından da bahseder derste ama orada çıkacak olan soru hangi hastalığı yaptığı, nasıl semptomlar verdiği, hastalığın ayırıcı özellikleri ve tedavisidir. ilaç sormuştur, muhtemelen yine ve hep soracaktır.

içerik kuralları - iletişim