müstebit

"istibdat uygulayan kimse", "baskıcı yönetici", "zorba", "tiran", anlamına gelen eski dilde sözcük.

içerik kuralları - iletişim