mütevellit

meydana gelmiş, ileri gelmiş anlamında kullanılan arapça kökenli kelime.

sıfat olarak da doğmuş, dünyaya gelmiş anlamında kullanılıyormuş bunu da yeni öğrendim.

içerik kuralları - iletişim