mutlak haklar

herkese karşı ileri sürülebilen herkes tarafından uyulması gereken bu nedenle de herkes tarafından ihlal edilebilen haklardır. mutlak hakların en önemli bölümünü ayni haklar oluşturmaktadırlar. ayni haklar, kişilere sahip olduğu mallar üzerinde tanınan haklardır. (mülkiyet hakkı, ayni bir haktır)
mutlak haklar = ayni haklar = mülkiyet hakkı

içerik kuralları - iletişim