nekrotizan fasiit

yüzeyel deri ve kas dokularının korunduğu, derin subkutan doku ve fasyada ilerleyen bir enfeksiyon acilidir.
çoklu organ yetmezliğinin hakim olduğu toksik bir tablodur.
%20 olguda herhangi bir deri lezyonu olmadan gelişir.
etkilenen bölge başlangıçta sınırları belirgin, şiş, kızarık, sıcak, parlak görünümlü ve ağrılıdır. enfeksiyonun ilerlemesi ile önce kırmızı-mor, daha sonra mavi-gri bir renk alır. eritem diffüz olarak yayılır ve lezyon sınırları silikleşir. enfeksiyon ilerlerken ateş ve sistemik toksisite bulguları tabloya eklenir. 3-5 gün içerisinde büller oluşur ve gangren belirginleşir.bu evrede doku ağırısızdır.

bakteriyolojik etkenine göre 2 sınıfta incelenir:
1)tip 1: polimikrobiyal
2)tip 2: en sık etken grup a sterptokoklardır.

tanıda bt, usg, mr kullanılabilir. ancak nekrotizan fasiit ön tanısı almış bir hasta beklenilmeden debritmana alınmalıdır.

nekrotizan fasiit laboratuar risk gösterge skoru(lrınec)'nda crp, lökositoz, hemoglobin, sodyum, kreatinin ve glukoz bakılır.

genital organlarda görülen nekrotizan fasiit "fournier gangreni" adını alır.
iğrenç bir hastalıktır, kimsenin başına gelmesindir. geniş rezeksiyonlar insanı insalıktan çıkarır, görenler duyanlar anlamışlardır
az önce nasıl bir hastalık acaba diye baktım. görmez olaydım. ne hastalıklar varmış. halimize bin şükür. kimsenin başına gelmesin.
plastik cerrahide namıdiğer "asistan kaçıran" olarak bilinen hastalık. böyle rezalet bir koku yok aga. görüntüsü de cabası.

içerik kuralları - iletişim