nekrotizan fasiit

yüzeyel deri ve kas dokularının korunduğu, derin subkutan doku ve fasyada ilerleyen bir enfeksiyon acilidir.
çoklu organ yetmezliğinin hakim olduğu toksik bir tablodur.
%20 olguda herhangi bir deri lezyonu olmadan gelişir.
etkilenen bölge başlangıçta sınırları belirgin, şiş, kızarık, sıcak, parlak görünümlü ve ağrılıdır. enfeksiyonun ilerlemesi ile önce kırmızı-mor, daha sonra mavi-gri bir renk alır. eritem diffüz olarak yayılır ve lezyon sınırları silikleşir. enfeksiyon ilerlerken ateş ve sistemik toksisite bulguları tabloya eklenir. 3-5 gün içerisinde büller oluşur ve gangren belirginleşir.bu evrede doku ağırısızdır.

bakteriyolojik etkenine göre 2 sınıfta incelenir:
1)tip 1: polimikrobiyal
2)tip 2: en sık etken grup a sterptokoklardır.

tanıda bt, usg, mr kullanılabilir. ancak nekrotizan fasiit ön tanısı almış bir hasta beklenilmeden debritmana alınmalıdır.

nekrotizan fasiit laboratuar risk gösterge skoru(lrınec)'nda crp, lökositoz, hemoglobin, sodyum, kreatinin ve glukoz bakılır.

genital organlarda görülen nekrotizan fasiit "fournier gangreni" adını alır.
iğrenç bir hastalıktır, kimsenin başına gelmesindir. geniş rezeksiyonlar insanı insalıktan çıkarır, görenler duyanlar anlamışlardır
plastik cerrahide namıdiğer "asistan kaçıran" olarak bilinen hastalık. böyle rezalet bir koku yok aga. görüntüsü de cabası.
streptokoksik gangren, meleney ülseri gibi isimleri vardır. cilt, cilt altı ve fasyalara hızla yayılan bir akut enfeksiyondur. enfekte bölge mavi bir renk alır, hemorajik büller gelişir ve gangrenöz nekroz meydana gelir. kas dokularının sağlam kalmasıyla gazlı gangrenden ayırt edilir.

tedavi yüksek doz antibiyoterapi, ek olarak hiperbarik oksijen, fasiyotomi ve cerrahi debridmandır.

içerik kuralları - iletişim