neonatal sepsis – Tıbbiyeli Sözlük
neonatal sepsis, `yenidoğan sepsisi` olarak da anlatılan ve `yenidoğan` döneminde ortaya çıkan kanda bakteri bulunması ve sistemik bir çok belirti ile ilerleyen mortal bir durumdur.

yeni doğanda bir çok hastalık aynı non spesifik semptomlarla gelebilir. letarji, kusma, konvülziyon koma, emememe, hipoglisemi gibi semptomlar bize yenidoğanda bir sıkıntı olduğunu gösterir ve karşımıza iki büyük başlık çıkar. `metabolik hastalık` ve yenidoğan sepsisi.

yenidoğan sepsisleri ikie ayrılabilinir. erken sepsis ve geç sepsis. bazı kaynaklara göre 7 gün içinde gerçekleşen sepsis erken sepsis olarak adlandırılırken, bazı kaynaklar bu süreyi 72 saat olarak belirtmektedir.

erken sepsis, yenidoğanın annesinden aldığı bakteriler ile meydana gelen ve hayatın ilk yedi gününde oluşan sepsis olarak adlandırılabilinir. sepsise neden olan bakteriler genelde annenin genitoüriner traktındakolonize olmuş ve normal yolla vajinal doğum sonrası yenidoğana kontamine olan bakterilerdir. `pprom`, `koryoamniyonit` ve preterm aylem sonucu dünyaya gelme de risk faktörü olarak alınabilinir.

erken sepsis ile ilişkili mikroorganizmalar şu şekilde listelenebilinir:

-b grubu streptokoklar

-e. coli

-listeria monocytogenes

-h. influenzagrup b streptokokun vajinal kolonizasyonu önemli bir risk faktörüdür ve bir çok araştırma antibiyotik kullanılması gerektiğini belirtmektedir.geç sepsis hayatın 7. gününden 90. gününe kadar ortaya çıkan sepsistir. uzamış hospitalizasyon, uzun süre kataterizsyon, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı(rezistan suşların ortaya çıkmasını sağlar), kontamine ekipman ve ıv-enteral besleme sıvıları kullanımı ve eşlik eden hastalıklar risk faktörü oluşturur.-koagülaz negatif staflar

-staf aureus

-e coli

-klebsiella

-pseudomonas

-enterobacter

-***candida

gibi mikroorganizmalar geç sepsise neden olur.pnömoni genellikle erken sepsise spesifik iken, menenjit genelde geçç sepsise etki eder.