nissl cisimcikleri

ışık mikroskobunda ger ve ribozomların bazofilik noktalar şeklinde oluşturduğu görüntü
akson hasarında kromatolize uğrarlar

içerik kuralları - iletişim