nobran

ara sıra kitaplarda, filmlerde karşımıza çıkan, nezaketsiz, kaba saba anlamında kullanılan eski türkçe sıfat.

içerik kuralları - iletişim