nokta tanımlanamaz. boyutsuz. katiyen kalemin kağıda veya tebeşirin tahtaya değmesiyle zeminde oluşan iz değildir. çünkü boyutsuz bir hede, görünemez. zeminde kalan, görebildiğiniz iz ise çok küçük bir dairedir. aslında yaklaştığınızda o da bir daire değildir de neyse. kısacası nokta; ensiz,boysuz. boyutsuz fakat tüm evren onda gizli.
"sivri bir uçla işaretleme, gagalama" kökünden türetilmiştir. Arapça kökenlidir.