Referansınızı neye aldığınıza göre inanılmaz değişiklik gösteren kavram. Ayrıca anormal insan davranışlarının inceleyebilmesi için önce normal tanımlanmalıdır.

Toplumun genelinin referans kabul edilmesi ile seyreden çan eğrisinin uçlarını anormal sayan normal tanımı ikinci dünya savaşı sonrasında hastalıklı toplumların da olabileceğinin anlaşılması üzerine reddedildi.

Bir diğer tanım insanın kendisini normal hissetmesinin o insanın normal olacağını söylese de bazı mental rahatsızlıklarda bizim anormal olarak tanımlayacağımız patolojilerde hastalar kendilerini gayet sağlıklı hissedebiliyor.

Ben normalin tanımının yapılamayacağına inanıyorum. Bizim günün şartlar için tanımladığımız normal başka bir dönem anormal oluyorsa hala ona normal diyemeyeceğimizi, normalin çağ ötesi olması gerektiğini düşünüyorum.