nöroşirürji – Tıbbiyeli Sözlük
bildiğim kadarıyla neredeyse tüm dünyada ihtisas yapılabilmesi en zor, biricik ülkemde ise belirli sebeplerden dolayı gün geçtikçe değeri düşen cerrahi alan.
şu ölümlü dünyâda kendimi başarıyla icrâ eder hâlde görmek istediğim nâdir birkaç şeyden biri.
İlerde uzmanlığımı yapacağım cerrahi dalı.uzmanına nöroşirürjist değil de nöroşirürjiyen dendiğini biliyorum.

Bi de en uzun uzmanlık yılına sahip branş kendisi.
asistan ve uzmanlarından önümüzdeki 10-20 senedeki geleceği hakkındaki yorumlarını beklediğim cerrahi branşı.
anjiyografi,coil ve stent işine de el atmış cerrahi branş. bazı hastanelerde intrakranial lezyonlarla radyoloji olmadan doğrudan kendileri ilgileniyorlar. büyük gelişme.