nükleostemin

çekirdekçikte bulunan p53 bağlayıcı proteindir. p53-binding protein tümör hücrelerinde artmıştır. farklanan hücrelerde azalmıştır. bazik boyalarla boyanır.

içerik kuralları - iletişim