Kız çocuklarında tercih edilen oldukça nadir bulunan isim. Farsça olup tatlı gülüşlü manasındadır.
Hiçbir sîrab-i ni’met halin etmez cüstücû
Nuşhand-i çeşme-i la’l-i tebessüm etmese
içinde nuş ve handeyi barındıran sözcük. nuş "tatlı, içki, zevk" demekken hande ise "gülme, gülücük" anlamına gelmektedir.

(bkz:nuş olsun)