ödem

vücudumuzdaki suyun %66'sı intrasellüler,%33 ise extrasellüler alanda bulunur.extrasellüler alanda bulunan suyun da %30'su intravasküler ve geri kalanı interstisyel alanda bulunur.işte interstisyel alandaki sıvı artışı "ödem " olarak tanımlanır.

ödem oluşumuna başlıca 4 olay sebep olur;

1)kapiller hidrostatik basınç artışı
2)kapiller onkotik basınç azalması
3)kapiller permeabilite artışı
4)lenfatik obstrüksiyon

ödem lokal veya generalize olabilir. lokal ödemden daha çok enflamatuvar olaylar sorumludur.(enfeksiyon,travma,böcek sokması vs) generalize ödem ise genellikle altta yatan ciddi bir patoloji olduğunu gösterir(siroz,kalp yetmezliği,nefrotik sendrom vs) ve hemen her zaman hipoalbuminemi ile birliktedir.ancak konjestif kalp yetmezliği albumin seviyelerinde düşüşe yol açmaksızın generalize ödem yapabilir.

ödemli bir hastaya yaklaşımda ilk yapılması gereken ödemin lokal veya generalize olduğunu ayırt etmektir.eğer generalize ise mutlaka serum albumin düzeyleri ve idrar tahlili de istenmelidir.
transuda ve eksuda olmak üzere ikiye ayrılan, temelde damar dışına sıvı(ilave olarak kan hücresi, proteinler, nekrotik hücre artıkları da çıkıyorsa işte o zaman eksuda transuda farkı göze çarpıyor) çıkması olarak nitelendirilebilen olay.

içerik kuralları - iletişim