ogilvie sendromu

ogilvie sendromu nam-ı diğer akut kolonik psödobstrüksiyon.

mekanik bir nedene bağlı olmaksızın, kolonun belirgin dilatasyonu ile klinik ve radyolojik olarak obstrüksiyon bulguları veren bir gastrointestinal sistem hastalığıdır.

patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber medikal ve cerrahi birçok nedenin hastalığa neden olabileceği düşünülmektedir. hastalığın oluşmasında sempatik innervasyon dengesizliğinin rol oynadığı genel olarak kabul edilmektedir.

sendromun karakteristik özelliği ise hastanın major bir travma ya da cerrahi öyküsü olmasıdır. hastaların %90'ına yakınında ekstra kolonik hastalıklar da mevcuttur.

tedavide ise konservatif yaklaşık önceliklidir, uygulanabilecekse ilk olarak kolonoskopik dekompresyon yapılmalıdır(özellikle çekuma). buna rağmen çekum çapı 12 cm'yi aşıyorsa ve peritoneal irritasyon bulguları mevcutsa cerrahi seçenek düşünülmelidir.

içerik kuralları - iletişim