ölüm karinesi


tmk m. 31’e göre, bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. ölüm karinesine dayanan tarafın artık ölümün varlığını ispatı gerekmez (bu yolla ölümün varlığını ispatlamış olur).

ölüm karinesine başvurulabildiği durumlarda, o yerin en büyük mülki amirinin emriyle kaybolan kişi hakkında nüfus kütüğüne ölü kaydı düşürülür. kanun, ilgililere, bu kişinin ölü veya sağ olduğunun mahkemece tespitini isteyebilme hakkı da tanımıştır (tmk m. 44/ı).

içerik kuralları - iletişim