önerme

doğruluğu veya yanlışlığı herkesçe kabul edilen yani ya tamamen doğru ya da tamamen yanlış olan yargılara önerme denir. az doğru veya az yanlış gibi ara değerler önerme değildir bu kaide "ara değeri dışlama" olarak adlandırılır. bir önerme hem yanlış hem doğru da olamaz, bu duruma "çelişki kuralı" denir. soru, emir ve dilek cümleleri önerme değildir çünkü net yargı bildirmezler.
"tıbbiyeli sözlük forum değildir." cümlesi bir önermedir.
"tıbbiyeli sözlük forumdur." cümlesi de önermedir.
"tıbbiyeli sözlük forum olmamalı!" cümlesi önerme değildir.
"tıbbiyeli sözlük forum mudur?" cümlesi önerme değildir.
bu yargıların kesin olarak doğruluk veya yanlışlık belirtenleri önermedirler. kesinlik belirtmeyenleri ise önerme değildirler.
matematikte ise hatırlayacağınız üzere yargılar p, q, r... gibi harflerle adlandırılır ve bu önermelerin doğruluk yanlışlık durumlarına bakılır. önerme doğru ise sonuç 1, yanlış ise sıfırdır. önermeler ve, veya, ise, ancak ve ancak gibi bağlaçlarla bileşik hale getirilir. makinelerde ikili (binary) sayı sistemi kullanılır buna makine dili denilir. makineler bir ve sıfırın anlamlı kombinasyonlarıyla çalışır. normal bilgisayarlarda ikilik sistem kullanırken, çok daha hızlı olan kuantum bilgisayarlarda ise üçlük sistem kullanılır. kuantum bilgisayarlarda komutlar hem bir hem de sıfır olabilir. bu kombinasyonların sayısını katladığından bilgisayarlar daha hızlı çalışmaktadır. lakin duruma önerme gözüyle bakıldığında bir önermenin hem doğru hem de yanlış olamadığını biliyoruz. kuantum evreninde bu durum da değişiyor. kuantum bize kesin doğru veya kesin yanlış yargıların bilinemeyeceğini, bizim kesin dediğimiz şeylerin sadece biz baktığımız sürece kesin olduğunu mu söylüyor? salt doğruya ulaşamayacağımızı mı ya da ulaşsak da bunu kendiliğimizden fark edemeyeceğimizi mi?

içerik kuralları - iletişim