onuncu yıl marşı – Tıbbiyeli Sözlük
video
dinlendikçe tüyleri diken diken eden, beni en fazla gururlandıran marşımızdır.

sözler: faruk nafiz çamlıbel ve behçet kemal çağlar

müzik: `cemal reşit rey`Çıktık açık alınla on yılda her savaştan.

On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan,

Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan!

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

*

Türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

*

Bir hızda kötülüğü geriliği boğarız.

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

Türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız;

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

*

Türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

*

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;

Bütünledik her yönden istiklal kavgasını...

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

*

Türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

*

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz:

Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

*

Türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.