onuncu yıl marşı

dinlendikçe tüyleri diken diken eden, beni en fazla gururlandıran marşımızdır.
sözler: faruk nafiz çamlıbel ve behçet kemal çağlar
müzik: `cemal reşit rey`

çıktık açık alınla on yılda her savaştan.
on yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan,
başta bütün dünyanın saydığı başkumandan!
demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
*
türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
türk'e durmak yaraşmaz, türk önde türk ileri.
*
bir hızda kötülüğü geriliği boğarız.
karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
*
türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
türk'e durmak yaraşmaz, türk önde türk ileri.
*
çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
bütünledik her yönden istiklal kavgasını...
bütün dünya öğrendi türklüğü saymasını!
*
türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
türk'e durmak yaraşmaz, türk önde türk ileri.
*
örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz:
uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
*
türk'üz: cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
türk'e durmak yaraşmaz, türk önde türk ileri.
türk olmanın suç olmadığı,fakir ama onurlu bir o kadar da çalışkan olduğumuz,altın yıllardan...
(bkz: çok manidar)
(bkz: türkün bitmeyen çilesi )

içerik kuralları - iletişim