oral glukoz tolerans testi

oral glukoz tolerans testi. 50, 75 veya 100 gr glukoz ile yapılabilir. değerlendirmesi yapılan testin mahiyetine göre açlık, 1, 2, ve 3. saatlerde plazma glukoz değerine bakılarak yapılır.

diyabet tanısında açlık plazma glukozuna göre daha sensitif ve spesifik olmasına rağmen testin aynı kişide bile günden güne değişken olması ve maliyeti nedeniyle rutin pratikte açlık plazma glukozu daha çok kullanılır.

`gestasyonel diyabet` tanısında tek ve iki aşamalı olmak üzere rutin olarak kullanımdadır.

75 gr `ogtt` ile 2. saatte plazma glukozunun 200 ve üzerinde olması diyabet tanısı koydurur.

içerik kuralları - iletişim