örf ve adet hukuku

medeni hukuk’un yazılı hukuk kurallarından sonra gelen ikinci yürürlük kaynağı örf ve âdet hukukudur .

unsurları vardır; maddi, manevi ve hukuki unsur olmak üzere.
*maddi unsurdan kasıt sürekliliktir, uzun süredir uygulanıyor olması gerekir
*manevi unsurdan kasıt kurala uyma inancı, yani herkes tarafından o kurala uyma zorunluluğu inancı olmasıdır.
*hukuki unsurdan kasıt ise örf ve adet hukuk kurallarının devlet yaptırımlarına bağlanarak desteklenmesidir.

*bunu gözüm kapalı yine yazarım, sınavda tam puan aldığım soru swh.

içerik kuralları - iletişim