palyasyon

günü kurtarmaktır, kesin çözüm değildir
kür sağlanamayacak bir hastalığa verilen semptomatik tedavi..
ör: `ağrı palyasyonu`

içerik kuralları - iletişim