overdosedan ölen bi vakada öğrendiğim ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip ilaç
masum gibi görünse de hiç bir nsaid masum değildir. mide kanatır.

insanlar zehirlenince antidot olarak asetilsisteini bilir ama şıkka karbosisteini koyarlar.