paroksismal noktürnal hemoglobinüri

---spoiler---

tusta çıkar

---spoiler---
tedavisinde anti- cd 5 antikoru ilaç olan eculizumab kullanılır.
(bkz:soliris)

yazacak o kadar şey var ki rez alayım doldururum.
edinilmiş klonal kök hücre hastalığıdır.

içerik kuralları - iletişim