peyer plakları

ince bağırsakta bulunan lenfoid doku. ileumda boldur.
1. sınıf histoloji pratik sınavında, kendisini içeren bir colon ascendens preparatının sorulması ile dumura uğratmış ardından doğal olarak üzmüş histolojik oluşum.

içerik kuralları - iletişim