pineklemek

zaman kaybetmek...

-farmakolojide ilaç firmalarını ezberlemek,
-sınav haftasında dışarıda sürtmek
- ve devamı sizde.
ders çalışırım ümidiyle masa başından saatlerce kalkmamak.
finali de atlattığıma göre tüm yaz yapacağım eylemdir.

içerik kuralları - iletişim