Farmakolojik olarak hiçbir etkisi olmayan, verilmesi ile kişinin semptomunu düzelten ilaç.

Başka bir açıdan da bakılacak olursa gün gün içilmesi gereken arada da atlanması gereken ilaçlarda günleri karıştırmamak için sıraya konulan ilaç. (bkz:oks)
Günlerden bir gün genel cerrahi stajında vizitteyken cağğnım hocamcığımın sorduğu sorunun cevabıdır.Duygulandım şu an, bi saniye