"yanardağlarda bulunan çok ince silis tozunun solunmasıyla oluşan hastalık" anlamına gelen kelîme. her ne kadar bugün aynı hastalığı ifâde etmek için silicosis ya da pneumoconiosis gibi daha genel hastalık terminolojileri tercih edilse de, oxford english dictionary'e göre aktif kullanımdaki en uzun ingilizce sözcüktür.

etimolojisi:

pneumo (latince): akciğerle ilgili
ultra (latince): -ötesi
mikron (yunanca): küçük
scopos (yunanca): görünüş, görme
silico (latince): silisyum
volcano (latince): yanardağ
konis (yunanca): toz
osis (yunanca): hastalık

her ne kadar bu sözcük ingilizcedeki en uzun olarak ifâde edilse de, çeşitli bilim dallarında bundan daha uzun türetilmiş ingilizce terimler de var. fakat ilgili bilimsel alanda niş olarak kullanıldığından public dilde yerini almamış. bu kelîmeyi ise ingilizler daha yaygın olarak bilmekte.