polikistik böbrek – Tıbbiyeli Sözlük
Palpasyonda patates çuvalı bulgusu verir.

Genelde asemptomatik olsa da ağrı yapabilir.

Kalıtımsal temeli olabilir
Erişkin formu vardır ki bu form otozomal dominant kalıtılır. Kendini genellikle 50 yaşın üzerinde kby ile gösterir. Kby olmasına rağmen böbreklerin küçülmediği birkaç hastalıktan biridir. (bkz:diabet, amiloidoz, polikistik böbrek). Juvenil formu ise otozomal resesiftir be doğumda böbreklerde kistik oluşumlar vardır. Ayrıca sadece böbrekte değil sıklıkla karaciğerde olmak üzere başka organlarda da kistler görülebilir.