Aile bağları güçlü, yediden yetmişe her bireyinin futbola aşık olduğu ülkedir. Ruslardan nefret ederler, vişneden çorba yapabilirler. Diğer avrupa ülkelerinin aksine Muhafazakar bir yapısı vardır. Brexitten sonra ekonomisinin nereye gideceği meçhuldür. İkinci dünya savaşında kullanılan toplama kamplarıyla meşhurdur.
ikinci dünya savaşı'nın başlangıcında göz göre göre sovyetler birliği'ne ve nazi almayası'na peşkeş çekilen devlet. bu nedenle de bu devlet, o tarihten bu yana "kurtlara" yem edilişini hiçbir zaman unutmamıştır. olayın asıl sorumluları olan fransa ve ingilitere'ye her zaman mesafeli durmuştur.
tarihte birkaç kere partisyona uğramış devlet. bizim tarihimizde lehistan olarak da bilinir ve genç osman'ın hotin seferi gibi lehlere karşı savaşlarımız olmuştur. litvanya-lehistan ortaklığına dayanan krallıkları yıkılarak ilk önce rusya ile almanya arasında bölüşülmüş, sonra 19. yüzyıl boyunca birkaç kere daha bu devletler arasında paylaşılmıştır. önemli bir kısmı rusya egemenliğindeyken komünist devrimini takiben bağımsızlığını kazanmışsa da 1939 yılında efektif olan molotov-ribbentrop paktı neticesinde polonya'ya savaş ilanı ile başlayan ikinci dünya savaşında almanya ve sovyet rusya arasında tekrar bölüşülmüşse de barbarossa operasyonu neticesinde iki devletin kanlı bıçaklı olması sonucu almanya harbi kaybetmiş ve rusya da 1945 sonrası dünyada polonya'nın istiklalini komünist uydu bir hükümet karşılığı tasdik etmiş ve polonya'ya eski topraklarına ilaveten o zamanki almanya'nın batısı oder-neisse hattına değin yeni polonya'ya bırakılmıştır. polonya 80'li yılların sonunda komünizmin çökmesi ile rus etkisinden de kurtularak bugünkü halini almıştır. (tabi ab'ye girmesi de yeni bir alman etkisi midir tartışılır...)