popüler kültür

toplumda yani popülasyonda yaygın olan kültürdür. genel olan her şey gibi sığdır. biraz düşünen, bir şeyler okumuş, biraz zeki insanların, hafiften etrafındakileri sorgulamaya başlayan insanların yani bilinçlenme sürecinin ergenliğine girmiş olan insanların ne olursa olsun karşı olduğu kültürdür. popüler olan şeylere karşı bir karşı olma eğilimi gösteren bu kişiler, kendileri gibilerden oluşan sürülerin de popüler olduğunu görmezler. aslında popüler kültüre karşı çıkma doğal bir bilinç refleksidir. bireyin kendisini keşfetmeye başlaması, özgünlüğünü farketmeye başlaması ve kendisini bulması için gerçekleştirdigi bir reflekstir bu karşı çıkış. lakin karşı çıkmayla yetinmek kişiye kendiliğini kazandırmaz, çünkü karşı çıktığı şey yok olursa eğer o kişinin tutundukları da yok olacaktır. her insan özgün ve kendine has bir bireydir. kişinin sergilediği davranışlar, yaptığı seçimler sırf popüler kültüre karşı olmak için ise kişi toplumun genelinden daha özgün düşünmüş olsa da kendisi gibi olanların sürüsüne katılmış olur. eğer bu yaptıklarını sırf kendisini öyle hissettiği için yapıyorsa yani hareketlerini karşı çıktıkları değil de kendisi belirliyorsa; karşı çıktığı da kabul ettiği de kendisinden kaynaklı ise, o popüler ve sığ olana karşı çıkan ergen bilinç refleksinin gereği yapılmaya başlanmıştır. kişi her halükarda kendisi olmalıdır. seçimlerini kendisi belirlenmelidir. ne çoğunluğun yaptığı gibi popüler olana tutunmalı, ne de bunun yanlışlığını görüp tamamen karşı çıkmalıdır. kendi olmalıdır.
insanlara yeni bir şey öğrettiği sürece zararlı görmediğimdir.

içerik kuralları - iletişim