power of hydrogen

ph'ın açılımı.
bir çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonunun eksi logaritmasının alınmasıyla hesaplanır. arteriyel kan için normal değeri 7.35-7.45 arasıdır.

(bkz:kan gazı)

içerik kuralları - iletişim