prevelans

belli bir zaman kesitinde bulunan toplam vaka sayısı.

vakaları su dolu havuza benzetirsek havuzdaki su miktarı.
bir hastalığın belli bir anda toplumda görülme sıklığıdır. prevalans bize sadece bir hastalığın toplumda o oranda olup olmadığını söyler.
sıklığı kesitsel araştırmalar ile saptanır.

bir hastalığın prevalansı azalıyorsa o hastalıktan ölenlerin sayısı artmış olabilir, hastalık artık daha iyi tedavi ediliyor olabilir.
prevalans artıyorsa yeni tanı ve tarama metodları ile hastalık daha iyi tespit ediliyor olabilir.

içerik kuralları - iletişim