hastalık yok, hasta vardır sözünü en çok anladığım yerdir. prognoz her kişide farklı gelişir. aynı hastalık bazı hastada çok gürültülü seyrederken, başka birinde asemptomatik denecek kadar sakindir.(bkz:gidişat)
meslekleri kişiliklerinden daha büyük olanların sıklıkla gerçekleştirdiği durumdur.
yunancadaki öngörü anlamına gelen prognosis kelimesinden gelmektedir.

yapılan geniş istatistiksel çalışmalar sonucunda hastaya ne ihtimalle ne olabileceğini tahmin etme işlemimizdir.