proteinüri

150 mg /gün ve üzerinde olduğunda laboratuarda tespit edilir hale gelir.proksimal tübüllerin emilim görevini yerine getirememesinden (fanconi sendromu),glomerullerdeki porların negativitesini kaybetmesinden( nefrotik sendrom) vs. kaynaklanır.eğer bir gebede proteinürinin yanında hipertansiyon da varsa buna preeklamsi denir ve gebeye antihipertansif ilaçların yanı sıra magnezyum profilaktik olarak verilir ki eklampsi gelişmesin.

içerik kuralları - iletişim