rûmi – Tıbbiyeli Sözlük
farsça'da "türk", "anadolu'da yaşayan türk" anlamına gelen sözcük.

romalı, anadolulu anlamına gelir.

bir dönem portekizce'de de türk anlamında kullanılmıştır. bunun nedeni hint okyanusunda ve kızıldeniz'de portekiz sömürgecilerle osmanlı yeniçeri kolonicilerinin muharebeleri esnasında yerel halkın türklere bu şekilde hitap etmesidir.ayrıca mevlana'nın lakabı.1071 malazgirt zaferi'nden sonra selçuklular'ın anadolu'ya en fazla 1 milyon kişi olarak geldiği, buna mukabil anadolu'da yaşayan yerli halkın 8 milyon civarı olduğu tahmin edilmektedir.hititler, lidyalılar, frigler, luwiler, kolhililer gibi kadim halkların yok olmayarak, selçuklu-oğuz potası içinde eritildiği ve artık günümüz türkleri'ni oluşturduğu yapılan genetik araştırmalarda da gösterilmiştir. dolayısıyla biz buraya istila ile gelmedik ve zaten bu toprakların ve buradaki medeniyetlerin sahibi biz anadolu türkleriyiz. hem oğuzların hem de romalıların soyundan gelen bizleriz.anıtkabir'deki hitit aslanları'nın da bu anlayıştan geldiğini düşünüyorum ve bunla da bir türk olarak gurur duyuyorum.