görsel
plexus brachialis'in en kalın dalı olan sinir. fasciculus posterior, n axillaris dalını verip n radialis olarak devam eder. c5, 6,7,8,t1 bu siniri oluşturur. kol, ön kol ve elin ekstensor kaslarını innerve eder. kolun arkası ve laterali ile önkolun arka bölgesinin deri duyusunu alır. humerusun 1/3 orta ve distal bölge kırıklarında en sık zedelenen sinirdir. triceps kasına ait dallar humerusun proksimalinde verildiği için bu hastalar kollarına ekstansiyon yaptırabilirken,ön kol ve ele ekstAnsiyon yaptıramadıkları için bu sendrom '' düşük el sendromu'' olarak adlandırılır.

n radialis innerve ettiği kaslar:
m.triceps brachii, m.anconeus, m.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extansör carpi radialis brevis, m.supinator, m.extansör digitorum, m.extansor digitiminimi, m.extansör incdicis, m.extansör pollicis longus, m.extansör pollicis brevis,
m.abductor pollicis longus.
İlk enterinin üzerine daha yazı yazmaya değmez. NOT ULNAR SİNİRLE KARIŞTIRMAYINNNN!!!
Radikal taraf baş parmakta diye öğreten anatomi hocamıza selamlar bu kadar zaman yanlış öğrettiğin için
Kol ve önkolun arkasından seyredip supinatör kasını delip bilekte birinci ekstansör karpal tünelin üzerinden geçen sinir.. kol, önkol ve elin kabaca dorsalinin kutenöz innervasyonunu yapar ..(bkz:de quervain tendiniti)