Palpasyonla yapılan muayenenin büyük hayvanlarda uygulanan bir şekli olup, elin ve kolun rektuma sokularak cavum pelvis içinde bulunan ve karın boşluğunun arka kısımlarındaki organ ve dokuların elle yok­lanmasından [palpasyonundan] ibarettir. Bu muayene ile: Pelvisin kemik çatısının şekli, kırık, çatlak ve diğer lezyonlar; rec­tum ve anus'un iç yüzü; annulus ingui-nalis abdominalis ve testislerin gizlilik hal­leri (cryptorchismus); dişilerde ovarium ve uterus, vesica urinaria ve urethra'nın pelvis bölümü; colon, caecum, aorta abdominalis ve bundan çıkan köklerin muayenesi; bazı olgularda mezenterial lenf yumruları ve böbrekler muayene edilirler.
Kedi, köpek gibi küçük hayvanlardaki isimlendirilmesi ise rektal tuşedir
veteriner hekimlik alanında yapılan bir uygulamadır.
dijital rektal muayene, anal kanala önceden kayganlaştırıcı sürülmüş bir parmağın sokulması sonucu rektumun muayene edilmesidir..

sıklıkla prostat bezi muayenesi için uygulanır.. ele gelen sert bir yapı prostat ca habercisi olabileceği gibi, kanser metastazını da gösterebilir..

rektumda, özellikle rektovajinal septumda yer alan nodülarite endometriozis i gösterebilir.. bu bölgedeki nodülariteyi algılamak için rektovajinal tuşe daha yararlıdır.(bkz:rektal tuşe)