retikülosit

demir eksikliği tdvsinde 7-10 günde olan ret artışı ile tdv değerlendirmesi yapılır.
vitamin b12 tedavisinde retikülosit artışı 3-4 günde başlamaktadır.
eritrositlerin öncüsü. eritrositlerin yaklaşık %1ini oluşturur.

içerik kuralları - iletişim