ribozom

sitoplazmada serbest halde bulunabilen ya da enfoplazmik retikuluma bağlı olarak bulunabilen, temel görevi kendisine m rna ile gelen verileri okuyup buna uygun protein sentezlemek olan hücre organeli.

büyüklük bakımından bakterilerin ribozomu diğer ribozomlardan farklıdır. bu da bize insan ribozomunu hasarlamadan bakterinin protein sentez evrelerini bozmamıza yarar..
`linezolit`,`aminoglikozit`,`terasiklin`,`kloramfenikol`,`makrolid`,`linkozamid`,`streptogramin`ler protein sentez inhibitörü kemoterapotiklerdir... ayrıca `siklohekzimid`imiz var ki mantarda etkili(dermatofit hariç)
içeriği asidofilik olduğu için hematoksilen - eozin boyama’da bazofilik boyanır.bu yüzden ribozom ağırlıklı hücreler de bazofilik boyanır.

içerik kuralları - iletişim