romatoid artrit – Tıbbiyeli Sözlük
Başlıca eklemleri ve bazen tüm vücut boyunca diğer birçok organ ve dokuları da etkileyen sistemik kronik otoimmün bir hastalık. Hastalık zamanla eklem kıkırdağının destrüksiyonuna ve sakat bırakan progresif artirise yol açan nonspesifik proliferatif bir sinovitisle karakterizedir.
pifi tutar difi tutmaz ı herkes bilir ama vertebrayı genelde tutmaz, ama tutarsa servikal vertebrayı tutar ı az kişi bilir.
laboratuvar tanısında spesifik bulgusu anti-ccp antikor pozitifliği olan progresif ve sistemik hastalık. ayrıca tip 4 hipersensitivite reaksiyonları içinde de yer almaktadır.
Tedavisinde en sık kullanılan ilaç Metotreksattır.Hatta bazı romatologlar bu hastalık için "metotreksat eksiklik sendromu" da derler.Metotreksatın en önemli özelliği haftalık alınan bir ilaç olması.Hastaya anlatılmadığı takdirde hastanın günübirlik alıp da yan etkilerin hızla gelişmesi olası.Hazır yan etki demişken de folik asit antagonisti olduğunu ve bu yüzden megaloblastik anemi yapıp kendisiyle beraber b12 vitamin verilmesi gerektiğini söylemekte yarar var.
Eklem sahibi her canlının başına gelebilecek olgudur. Kollagen bakımından zengin gıdaların hastalık çıkmadan önce kullanılmasının canlının yaşamına pozitif etkisi vardır. Kemik suyu çorbası tavsiye niteliğindedir. Tedavi ve ya ilaç olarak algılanmasın. Hekiminize başvurun.
en sık küçük eklemleri tutan ama büyük eklemleri de tutabilen, dif'i tutmayan, (*)

30-50 yaş kadınlarda sık,

ptpn22 gen polimorfizmi sonucu sitrüllenmiş peptidlerin oluşmasıyla anti-ccp antikorlarının oluşabildiği,

hladr1 ve hladr4 ile yakın ilişkili,

thelper dengesinin thelper1'e kaydığı,

rf'nin çoğunlukla yüksek titrelerde pozitif olduğu,

boyundaki atlantoaksiyel eklemi (c1-c2) tutarsa boyun ağrısı yapabilen,

kronik, progresif, eklemlerde erozyona sebep olan, otoimmün hastalık.

eklem dışı tutulumları:

-pulmoner nodül, ileri evrede interstisyel akciğer hastalığı.

-subkutan nodül, palpabl purpura gibi cilt bulguları,

-göz(sklerit, keratokonjonktivitis sikka),

-kalp (perikardit)

-böbrek (amiloidoz, glomerulonefrit)

diğer otoimmün hastalıklarla birlikte görülme riski artar

hastaların sürekli inflamasyon sebebiyle ateroskleroz oluşumu hızlanmıştır.

kronik hastalık anemisi de rastlanır.

(bkz:düğme iliği deformitesi)

(bkz:kuğu boynu deformitesi)