sağaltım

tedavi anlamına gelen, bir türlü ısınamadığım, yeni bir sözcük. 2010 dan sonra basılan çeviri kitaplarda sıkça rastlayabilirsiniz.

içerik kuralları - iletişim