salmonella

bugüne kadar tanımlanan bütün türlerinin artık serotip kabul edildiği enterik patojen bakteri cinsi. salmonellanın günümüzde kabul edilen 2 türü var bundan sonra.

- salmonella enterica
- salmonella bongori

s. typhi, s. paratyphi, s. enteritidis, s. typhimurium gibi bilinen bütün patojenik salmonella türleri artık entericanın serotipi kabul edilmektedir.
gaitadan kültür yapılan sayılı ishal etkeninden biri.

içerik kuralları - iletişim