sedare dolorem opus divinum artem – Tıbbiyeli Sözlük