sefalosporinler

penisilin benzeri hücre duvar sentezine etkili ler , bakteriostatik etkililer
beta laktam halkası içeren ab türü. peptidoglikan sentezini inhibe ederler. beta laktamazlara karşı penisilinlerden daha dirençlidirler. allerjik rx verme riski vardır.
transpeptidasyon inhibitörü..
sefazolin : beta laktamazdan etkilenmiyor. cerrahi profilaksi
sefoksitin(b. fragilis ve e. coli) ve sefotetan : her türlü anaerobu bitirir. batın içi cerrahi profilaksisi.
seftazidim : pseudomonasa en etkili (ve dördüncü kuşaktan sefepim ve sefpirom)
seftriakson (t1/2 en fazla) -sefotaksim : pnömokoklara en etkili

bir amcanın penisilin alerjisi varsa sefalosporin kontraendike unutmayın. penisilin alerjisinde çaraz reaksiyon yapmayan beta laktam da aztreonam. ancak spektrumu vahim. sadece gram negatif aerob.
sefalosporinler bakteriosid'tir.

içerik kuralları - iletişim