Beta laktam halkası içeren ab türü. Peptidoglikan sentezini inhibe ederler. Beta laktamazlara karşı penisilinlerden daha dirençlidirler. Allerjik rx verme riski vardır.
transpeptidasyon inhibitörü..

sefazolin : beta laktamazdan etkilenmiyor. cerrahi profilaksi

sefoksitin(b. fragilis ve e. coli) ve sefotetan : her türlü anaerobu bitirir. batın içi cerrahi profilaksisi.

seftazidim : pseudomonasa en etkili (ve dördüncü kuşaktan sefepim ve sefpirom)

seftriakson (t1/2 en fazla) -sefotaksim : pnömokoklara en etkilibir amcanın penisilin alerjisi varsa sefalosporin kontraendike unutmayın. penisilin alerjisinde çaraz reaksiyon yapmayan beta laktam da aztreonam. ancak spektrumu vahim. sadece gram negatif aerob.