siham-ı kaza

`nef'i`nin yazmış olduğu hiciv divanı. ölüme yaklaştırmıştır.

gökten nazire indi sihâm-ı kâzâsına
nef'i diliyle uğradı hakkın belasına

(bkz: kaderin okları)
gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek
kande sen kande nigehbani-i alem a köpek

vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpek

ne güne kaldı meded devlet-i al-i osman
hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpek

ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
olmaya sahibi bir asaf-ı kerem a köpek

hidmet-i devlete sair vüzeradan göreler
bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpek

bu mahlallerde ki bağdadı ala şah-ı acem
arz-ı rumu ede teshir abaza hem a köpek

sattınız iki soysuz bir olup hanlığı
kimseyietmedünüz bu işe mahrem a köpek

paymal eylediniz saltanatın ırzını hem
yok yereoldı telef ol kadar adem a köpek

hiç hanlık satılır mı hey edebsiz hain
tutalım olmamış ol fitne muazzam a köpek

sen kadar düşmen-i devlet mi olur a hınzır
ne turur saltanatun sahibi bilsem a köpek

ehl-i dil düşmeni din yoksulu bir melunsun
öldürürlerse eğer can-be-cehennem a köpek

böyle kalur mu soysuzlar elinde devlet
noldu ya gayret-i şahenşeh-i azam a köpek

hak götürdü arabı gitti hele dünyadan
kim götürse akabince seni bilmem a köpek

file nacar meğer yükledeler tabutunu
çekemez cife-i murdarunu adem a köpek

filler de çekemezse ne acep laşeni kim
var mı bir sencileyin div-i mülahhem a köpek

sen soysuz eşek ol kirliorospu yaraşur
bindürüp sırtına teşhir edersem a köpek

içerik kuralları - iletişim