`nef'i`nin yazmış olduğu hiciv divanı. Ölüme yaklaştırmıştır.Gökten nazire indi sihâm-ı kâzâsına

nef'i diliyle uğradı hakkın belasına(bkz:kaderin okları)
Gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek

Kande sen kande nigehbani-i alem a köpekVay ol devlete kim ola mürebbisi anun

Bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpekNe güne kaldı meded devlet-i Al-i Osman

Hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpekNe ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun

Olmaya sahibi bir Asaf-ı kerem a köpekHidmet-i devlete sair vüzeradan göreler

Bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpekBu mahlallerde ki Bağdadı ala şah-ı Acem

Arz-ı rumu ede teshir Abaza hem a köpekSattınız iki soysuz bir olup hanlığı

Kimseyietmedünüz bu işe mahrem a köpekPaymal eylediniz saltanatın ırzını hem

Yok yereoldı telef ol kadar adem a köpekHiç hanlık satılır mı hey edebsiz hain

Tutalım olmamış ol fitne muazzam a köpekSen kadar düşmen-i devlet mi olur a hınzır

Ne turur saltanatun sahibi bilsem a köpekEhl-i dil düşmeni din yoksulu bir melunsun

Öldürürlerse eğer can-be-cehennem a köpekBöyle kalur mu soysuzlar elinde devlet

noldu ya gayret-i şahenşeh-i azam a köpekHak götürdü arabı gitti hele dünyadan

Kim götürse akabince seni bilmem a köpekFile nacar meğer yükledeler tabutunu

Çekemez cife-i murdarunu adem a köpekFiller de çekemezse ne acep laşeni kim

Var mı bir sencileyin div-i mülahhem a köpekSen soysuz eşek ol Kirliorospu yaraşur

Bindürüp sırtına teşhir edersem a köpek